AEmic: Ambities mogelijk maken
Home
Memorabel
Onderzoek
Projectmanagement
Advies
Contact

Proces- en projectmanagement

AEmic heeft ervaring met zowel project- als procesmanagement en ontwikkeling. Ik kan op interimbasis project voor u managen. Voor gemeenten, provincies en bedrijven heb ik projecten ontwikkeld, beheerd en verantwoord. Samen met u en uw partners realiseer ik het afgesproken doel. Met korte communicatielijnen, zodat het draagvlak behouden blijft.

Waar nodig kan ik u helpen de benodigde (aanvullende) financiële middelen te verwerven. Subsidieverwerving,  beheer en de verantwoording van deze geldstromen behoren tot één van de specialismen van AEmic. Ik weet hoe subsidies moeten worden aangevraagd en hoe het beheer projectmatig moet worden georganiseert om ook daadwerkelijk geld uitgekeerd te krijgen. Actief inzetten op subsidieverwerving vergt een georganiseerde aanpak, met aandacht voor verankering in de organisatie, eenduidigheid (visie, doelen, focus/keuzes en randvoorwaarden) en een programmatische coördinatie van activiteiten.

Onder verantwoordelijkheid van AEmic kunnen op projectbasis ook andere specialisten meewerken.

 AEmic: advies, onderzoek, management, levensboek, reminicentie

AEmic  | info@aemic.nl