AEmic: Ambities mogelijk maken
Home
Memorabel
Werkwijze
Vorm
Voorbeeld boek
Geheugensteuntje
Kosten
Onderzoek
Projectmanagement
Advies
Contact

Memorabel: levensboeken

Vindt u het jammer als er niets met uw levenservaring gebeurt? Vindt u het ook zo spijtig dat er zoveel verhalen verloren zijn gegaan met het wegvallen van de generaties van uw ouders en grootouders? Dat het zonde is, dat al die kennis en wijsheid die een mens opbouwt in zijn leven, verdwijnt als hij of zij er niet meer is. Elk leven is het waard om te worden verteld en om te worden opgetekend. Ieder leven is het waard gekend te worden, te worden begrepen in het licht van de omstandig-heden en zijn tijd. Elk mens heeft een eigen levensverhaal: gekoesterd, betreurd, doorleefd. Daarom bied ik mensen de gelegenheid het verhaal van hun leven te boek te stellen. Ik maak van uw levensverhaal een schitterend boek, verluchtigd met foto’s uit uw eigen bezit.

Met LevensBoek laat u uw sporen na in de tijd. Samen met AEmic tekent u uw leven (of een bepaald facet daarvan) op. Een waardevolle terugblik voor uzelf en een waardevol cadeau voor uw nageslacht. Niet zozeer kale feiten en anekdotes, maar uw persoonlijke memoires. Met uw foto’s, herinneringen, ziel en zienswijze. Uw meningen en goede raad. Met het verhaal van uw leven laat u een erfenis na van onschatbare waarde. Zodat uw (klein)kinderen u beter begrijpen en familieanekdotes niet verloren gaan.

Uw leven is opgebouwd uit een uniek samenspel van omstandigheden en levenshouding, afkomst en eigenheid, opvoeding en idealen, keuzes en toevalligheden, ervaring en bezieling. In een serie vraaggesprekken kijkt u samen met ons terug op uw leven, of een bepaald aspect ervan, of een specifieke periode. Door uw verhaal te verwoorden krijgen schijnbaar losstaande gebeurtenissen zin en betekenis. Al vertellend wordt de rode draad zichtbaar; uw persoonlijke levensinstelling komt tot uitdrukking.

 AEmic: advies, onderzoek, management, levensboek, reminicentie

AEmic  | info@aemic.nl