AEmic: Ambities mogelijk maken
Home
Memorabel
Werkwijze
Vorm
Voorbeeld boek
Geheugensteuntje
Kosten
Onderzoek
Projectmanagement
Advies
Contact

 Werkwijze

U vertelt in een paar interviews, waar mogelijk aan de hand van foto’s, over uw leven. Over uw jeugd, uw ouders, hoe u uw partner hebt ontmoet en wat het leven u heeft gebracht. Over uw ambities, dromen en misschien wel teleurstellingen. We blikken gezamenlijk terug, belichten het bekende vanuit nieuwe invalshoeken, stellen wellicht nooit gestelde vragen. Maar vooral luister ik naar u. Omdat het draait om inlevingsvermogen. Naast interviews maak ik, indien gewenst, ook gebruik van uw eigen aantekeningen, brieven, dagboeken, en andere documenten. In de geschreven tekst laat ik uw woordkeus en vertelstijl helemaal tot hun recht komen.

De gesprekken worden opgenomen en professioneel uitgewerkt. Ik breng een logische volgorde aan in het verhaal en bedenk een concept voor het boek. Dit leg ik vervolgens aan u voor. Na goedkeuring en eventueel aanpassing ga ik aan de slag met het eigenlijke boek. Daarbij houd ik altijd in het oog dat het uw verhaal is. Het moet zo authentiek mogelijk zijn. U bent immers de ware auteur van het verhaal. Vanzelfsprekend zorg ik er ook voor, dat het boek 'kop en staart' heeft, dat de historische data kloppen en dat het goed leesbaar is.

De omvang van uw LevensBoek is variabel, afhankelijk van uw wensen. De hoeveelheid vertelstof, het beschikbare budget, voor wie het in de eerste plaats bedoeld is: dit zijn allemaal factoren die mede van invloed zijn. De kleinste vorm is een tekst op basis van één groot interview. U vertelt dan bijvoorbeeld uw levensverhaal in vogelvlucht, één bepaald thema uit uw leven, of u belicht een afgebakende periode. Een uitgebreid vertelt en opgetekend levensverhaal vraagt natuurlijk meer tijd en ruimte: doorgaans twee à drie gesprekken. Dit alles gaat in overleg, afgestemd op de persoonlijke wensen en mogelijkheden.

AEmic: advies, onderzoek, management,  lAEmic: advies, onderzoek, management, levensboekevensboek, reminicentie

AEmic  | info@aemic.nl