AEmic: Ambities mogelijk maken
Home
Memorabel
Werkwijze
Vorm
Voorbeeld boek
Geheugensteuntje
Kosten
Onderzoek
Projectmanagement
Advies
Contact

Geheugensteuntje

Een koffertje met een album met herinneringen biedt steun bij dementie

Een geheugensteuntje is een koffertje met tastbare herinneringen en een levensboek voor ouderen die lijden aan geheugenverlies. Het koffertje wordt in samenspraak met de oudere en zijn familie samengesteld. Bij een dergelijk koffertje kan een uitvoerige handreiking worden gevoegd, met tips en uitleg over de ziekte, beschrijving van het huis waarin men verblijft en van de medicatie die men gebruikt.

Mensen die hinder hebben van geheugenverlies of last hebben van dementie blijken baat te hebben bij het gebruik van een levensboek, waarin met foto’s en interviews de belangrijkste momenten uit hun leven is opgetekend. Het helpt dementerende ouderen ook, om met de buitenwereld te communiceren.

Er moet niet te lang worden gewacht met het maken van het levensboek. Het beste kan dit als de dementie zich nog in de eerste fase bevindt. Daarbij komt dat door het vertellen van het eigen levensverhaal, de oudere zichzelf ook beter gaat begrijpen. De dementerende ontdekt de rode draad in zijn leven en ziet samenhang.

Is de ziekte verder gevorderd, dan kunnen familieleden en verzorgers het geheugensteuntje gebruiken om met de demente oudere te communiceren. Uit geheugenonderzoek blijkt dat iets spontaan herinneren veel moeilijker is dan iets herkennen van wat een ander vertelt of aanreikt. De foto’s en verhalen geven de oudere mens weer houvast in een wereld die men steeds minder begrijpt. Bovendien helpt praten over vroeger om de eigen identiteit te bewaren.

Ik raad familieleden aan, om ook tastbare herinneringen te bewaren voor dementerenden. Zo kan het voelen van oude pijp of een ingelijst diploma bij dementeren een hoop herinneringen oproepen. In het levensboek kan de betekenis van een dergelijk voorwerp worden beschreven.

reminicentie , AEmic: advies, onderzoek, management, levensboek

AEmic  | info@aemic.nl