AEmic: Ambities mogelijk maken
Home
Memorabel
Werkwijze
Vorm
Voorbeeld boek
Geheugensteuntje
Kosten
Onderzoek
Projectmanagement
Advies
Contact

 Kosten

Ik werk samen met de hoofdpersoon aan een professioneel geschreven en vormgegeven boek. De kwaliteit die ik altijd wil leveren vraagt hoe dan ook toewijding, zorgvuldigheid en tijd. De kosten variëren navenant uw wensen, want zowel qua omvang als qua vormgeving zijn er vele mogelijkheden. Een algemene indicatie die ik kan geven, is dat mijn offerte beginnen bij een paar honderd euro (excl BTW) voor een korte levensschets. Bij een uitgebreid verteld levensverhaal dat resulteert in een boek, zijn de kosten hoger.

Voor begin van de werkzaamheden zullen de kosten inzichtelijk worden gemaakt. In overleg wordt alles in een offerte nader gespecificeerd, bijvoorbeeld hoeveel uren de interviews zullen duren en welke informatie u als klant aanlevert. Dit op basis van een inventarisatie van uw concrete wensen en verwachtingen. Mocht u in de loop van het proces extra werkzaamheden willen laten verrichten, zoals het scannen of retoucheren van foto’s of het laten ontwerpen van een illustratie, dan zullen meerkosten op basis van daadwerkelijke kosten in rekening worden gebracht.

ic: advies, onderzoek, management, levensboek, reminicentie

AEmic  | info@aemic.nl