AEmic: Ambities mogelijk maken
Home
Waarom AEmic
Uitgangspunten
Hoe werkt AEmic
Profiel
Memorabel
Onderzoek
Projectmanagement
Advies
Contact

Waarom AEmic?

Het functioneren van de overheid en ondernemingen komt steeds meer onder druk te staan als gevolg van hogere eisen, uitbreiding van taken en de toenemende focus op transparantie, rechtmatigheid en verantwoording.

Organisaties spelen op deze ontwikkelingen in. Men werkt continu aan het versterken van de kwaliteit en het bewijzen van de legitimiteit. Dit alles tegen de achtergrond van krimpende financiële middelen en schaarste aan arbeidskracht. Steeds op zoek naar de beste manier om verbetering in het functioneren aan te brengen.
 
Naar eer en geweten wordt zo goed mogelijk ingespeeld op de wensen van burgers en klanten. Het is echter niet altijd duidelijk, of dit is wat wordt verwacht. Maar voor de effectiviteit van de dienstverlening is het van belang dat de gebruiker deze positief waardeert.
 
In deze boeiende en complexe wereld werkt AEmic. AEmic helpt de gewenste openheid en betere dienstverlening te bewerkstelligen en deze concreet te vertalen in resultaten voor burgers en klanten.   

De wereld verandert en mensen veranderen mee. Mensen willen nauw betrokken worden bij de maatschappij waarin ze leven. Daarmee veranderen ook de verwachtingen over de dienstverlening van overheid en bedrijven.

 

AEmic: advies, onderzoek, management, levensboek, reminicentie

AEmic  | info@aemic.nl